Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

digitálny fotoarchív obce

DiFo – Digitálny fotoarchív obce Poruba, je projektom na zachovanie starých fotografií, ktoré zachytávajú život v našej obci v minulom storočí, a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť histórie a kultúrneho dedičstva našej obce. Samotné fotografie, bez opisu toho čo sa na nich nachádza, by však časom stratili svoju výpovednú hodnotu. Viac o projekte

najnovšie fotografie